Regulamin

Zarząd PTBNiDT na posiedzeniu w Kudowie Zdroju w dn. 21.10.2014 roku, powołał zespół regulaminowy (Protokół z zebrania Zarządu PTBNiDT SIMP nr 3/10.2014).

Zespół regulaminowy przy współpracy z zespołem roboczym Prezesa PTBNiDT przygotował wersję regulaminu naszego towarzystwa.

Po uwzględnieniu wszystkich opinii ostateczne wersje regulaminów zostały przyjęte przez Zarząd PTBNiDT i zostały przekazane do Zarządu Głównego SIMP.

Przekazane do ZG SIMP wersje zamieszczono poniżej.

 

Opracował

Bogdan Piekarczyk Materiały do pobrania


Copyright PTBNiDT SIMP ©