Error

ZarzÄ…d PTBNiDT na posiedzeniu w Kudowie Zdroju w dn. 21.10.2014 roku, powoĹ‚aĹ‚ zespóĹ‚ regulaminowy (ProtokóĹ‚ z zebrania ZarzÄ…du PTBNiDT SIMP nr 3/10.2014).

ZespóĹ‚ regulaminowy przy wspóĹ‚pracy z zespoĹ‚em roboczym Prezesa PTBNiDT przygotowaĹ‚ wersjÄ™ regulaminu naszego towarzystwa.

Po uwzglÄ™dnieniu wszystkich opinii ostateczne wersje regulaminów zostaĹ‚y przyjÄ™te przez ZarzÄ…d PTBNiDT i zostaĹ‚y przekazane do ZarzÄ…du GĹ‚ównego SIMP.

Przekazane do ZG SIMP wersje zamieszczono poniĹĽej.

 

Opracował

Bogdan Piekarczyk Downloads


Copyright PTBNiDT SIMP ©