Kontakt
Prezes Tomasz Chady tchady@zut.edu.pl
Wiceprezes Patryk Uchroński patryk.uchronski@ultra.wroclaw.pl
Sekretarz Bogusław Ładecki boglad@agh.edu.pl


Dane teleadresowe

PTBNiDT SIMP
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a
tel. +48 22 827 17 68; +48 22 826 45 55
fax +48 22 826 03 54
www: http://www.ptbnidt.pl
e-mail: sekretarz@ptbnidt.pl

Mapka dojazdu do PTBNiDT SIMP:

Copyright PTBNiDT SIMP ©