PTBNiDT SIMP Managing Board
Managing Board Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians (SIMP)
Tomasz Chady Prezes tchady@zut.edu.pl
Patryk Uchroński Wiceprezes patryk.uchronski@ultra.wroclaw.pl
Bogusław Ładecki Sekretarz boglad@agh.edu.pl
Dyonizy Szewczyk Skarbnik dyonizy.szewczyk@gmail.com
Ryszard Bartz Członek zarządu lbng@go2.pl
Bogdan Piekarczyk Członek zarządu bogdan.piekarczyk.ndt@gmail.com
Dariusz Wojdała Członek zarządu wojdaladarek@gmail.com


Copyright PTBNiDT SIMP ©