Error

The brief history of the Polish Society of Non-Destructive Testing and Technical Diagnostic SIMP

 

Polskie Towarzystwo Bada┼ä Nieniszcz─ůcych i Diagnostyki Technicznej SIMP obchodzi 55-lecie dzia┼éalno┼Ťci w dziedzinie badania materia┼éów. Zasadniczy nurt aktywno┼Ťci naukowej i technicznej w wy┼╝ej wymienionej dziedzinie rozwija┼é si─Ö w ramach Stowarzyszenia In┼╝ynierów i Techników Mechaników Polskich, które by┼éo wielokrotnie inicjatorem, jak i wraz z Polsk─ů Akademi─ů Nauk merytorycznym opiekunem tematyki bada┼ä materia┼éów w kraju.

W roku 1956 rozpocz─Ö┼éa dzia┼éalno┼Ť─ç Sekcja Do┼Ťwiadczalnej Analizy Napr─Ö┼╝e┼ä, której przewodnicz─ůcym by┼é prof. Jerzy Pindera. W 1959 r. nast─ůpi┼éa zmiana nazwy i dalsza dzia┼éalno┼Ť─ç by┼éa prowadzona w ramach Sekcji Wytrzyma┼éo┼Ťci Materia┼éów. W roku 1964 przewodnictwo Sekcji obj─ů┼é prof. Zdzia┼éaw Paw┼éowski. Nast─ůpi┼éa kolejna zmiana nazwy na Sekcj─Ö Wytrzyma┼éo┼Ťci i Badania Materia┼éów. W ci─ůgu 20 lat przewodnicz─ůcym Sekcji pozostawa┼é profesor Zdzis┼éaw Paw┼éowski, wybrany nast─Öpnie Honorowym Przewodnicz─ůcym. Przewodnicz─ůcymi Sekcji Wytrzyma┼éo┼Ťci i Badania Materia┼éów w latach 1984-1990 byli doc. Czes┼éaw Dybiec oraz dr in┼╝. Roman Ostrowski. W 1990 r. przewodnicz─ůcym zosta┼é wybrany dr in┼╝. Jan Mottl i zgodnie z uchwa┼é─ů ZG SIMP zosta┼éa przyj─Öta nazwa Towarzystwa Bada┼ä Nieniszcz─ůcyh SIMP. W 1995 r. w zwi─ůzku z rozszerzeniem dzia┼éalno┼Ťci merytorycznej, jak i z potrzeb wynikaj─ůcych ze wspó┼épracy mi─Ödzynarodowej Towarzystwu zosta┼éa nadana nazwa Polskiego Towarzystwa Bada┼ä Nieniszcz─ůcych i Diagnostyki Technicznej SIMP.

Obowi─ůzki przewodnicz─ůcego pe┼éni do chwili obecnej prof. dr in┼╝. Tomasz Chady.

PTBNiDT SIMP posiada oddzia┼éy w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wroc┼éawiu. Od 1970 r. reprezentowane jest w Mi─Ödzynarodowym Komitecie Bada┼ä Nieniszcz─ůcych (International Committee for Nondestructive Testing). W latach 1955-1970 Polska by┼éa reprezentowana w wymienionym Komitecie przez PAN. W 1969 r. zostaje cz┼éonkiem Mi─Ödzynarodowego Zrzeszenia ds. Problemu P─Ökania (International Congress on Fracture). W 1978 r. zostaje nawi─ůzana wspó┼épraca z Europejsk─ů Rad─ů ds. Bada┼ä Nieniszcz─ůcyh (European Council for Nondestructive Testing). W 1998 r. PTBNiDT SIMP jako wspó┼éza┼éo┼╝yciel zostaje cz┼éonkiem Europejskiej Federacji Bada┼ä Nieniszcz─ůcych (European Federation of Nondestructive Testing), organizacji posiadaj─ůcej status prawny i zarejestrowanej w Brukseli.

W ci─ůgu wieloletniej dzia┼éalno┼Ťci zorganizowano 34 Krajowe Konferencje Bada┼ä Nieniszcz─ůcych (liczba uczestników na ka┼╝dej z nich wynosi┼éa od 250 do 600), ponad 100 seminariów, konferencji monotematycznych oraz wiele kursów szkoleniowych umo┼╝liwiaj─ůcych uzyskiwanie uprawnie┼ä w ró┼╝nych metodach bada┼ä nieniszcz─ůcych, np. wy┼é─ůcznie w badaniach ultrad┼║wi─Ökowych w latach 1962-1996 zorganizowano 256 kursów.

Przedstawiciele Polski brali czynny udzia┼é we wszystkich Mi─Ödzynarodowych Kongresach Bada┼ä Nieniszcz─ůcych (w latach 1955-1970 reprezentuj─ůc PAN, a nast─Öpnie SIMP) odbywaj─ůcych si─Ö na wszystkich kontynentach. Reprezentanci naszego Towarzystwa brali tak┼╝e udzia┼é w konferencjach regionalnych (Konferencje Europejskie, Panameryka┼äskie, Azjatyckie). Szeroki udzia┼é cz┼éonków naszego Towarzystwa zosta┼é odnotowany w konferencjach organizowanch przez s─ůsiadów. Byli┼Ťmy tak┼╝e organizatorami jak i wspó┼éorganizatorami konferencji mi─Ödzynarodowych (na podkre┼Ťlenie zas┼éuguje organizacja VII Mi─Ödzynarodowego Kongresu Bada┼ä Nieniszcz─ůcych w 1973 r. w Warszawie, jak i Polsko-Czesko-Niemieckiej Konferencji BN w 1997 r. w Dre┼║nie).

 


Copyright PTBNiDT SIMP ©