WYDAWNICTWO

"Badania Nieniszczące i Diagnostyka"
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin

www: http://www.ptbnidt.pl
tel.: +48 576 400 550
e-mail: wydawnictwo@ptbnidt.pl


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że władze Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) postanowiły rozpocząć wydawanie czasopisma naukowo-technicznego pt. "Badania Nieniszczące i Diagnostyka" PLISSN 2451-4462.

Czasopismo zawierać będzie materiały w języku polskim oraz angielskim i będzie dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Odbiorcami czasopisma „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” są ośrodki naukowe i dydaktyczne oraz organizacje gospodarcze i ośrodki zagraniczne zainteresowane problematyką określoną w jego tytule.

W czasopiśmie „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”  będą publikowane oryginalne komunikaty i artykuły dotyczące:

  • metodologii badań,
  • certyfikacji w badaniach,
  • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki,
  • szkoleń, przepisów i normalizacji,
  • praktyki badań w przemyśle i poradnictwa technicznego,
  • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zamieszczania materiałów promocyjnych w nowopowstałym czasopiśmie, którego pierwszy numer ukazał się w październiku br. Jego promocja odbyła się w czasie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w dniach 18 – 20 października 2016 roku w Kołobrzegu.

Zapraszamy do kontaktu wydawnictwo@ptbnidt.pl.

Wydania

Nr 1-2/2016

Redakcja

Redakcja "Badania Nieniszczące i Diagnostyka"

Agenda Wydawnicza SIMP

Dom Mechanika SIMP w Szczecinie

ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin

www: http://www.ptbnidt.pl

e-mail: wydawnictwo@ptbnidt.pl

tel.: +48 576 400 550

ISSN: 2451-4462

Zespół Redakcyjny:

Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki

Z-ca Redaktora Naczelnego:

dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT

Sekretarz Naukowy:
dr inż. Grzegorz Psuj

Redaktor Językowy:
mgr Marcin Żytkowiak

Redaktor Statystyczny:
mgr inż. Sławomir Krajewski

Redaktor Wydawniczy:
dr inż. Adam Sajek

Redaktorzy Działowi:

Metodologia badań

dr Sławomir Mackiewicz, dr inż. Marek Śliwowski

Certyfikacja w badaniach

mgr inż. Bogdan Piekarczyk, mgr inż. Marta Wojas

Urządzenia i systemy badań

dr inż. Grzegorz Jezierski, mgr inż. Marek Lipnicki

Praktyka przemysłowa badań

dr inż. Krzysztof Dragan, mgr inż. Bogusław Olech, mgr inż. Dariusz Wojdała

Diagnostyka

dr inż. Bogusław Ładecki, dr inż. Ryszard Nowicki

Międzynarodowa Rada Programowa:

Przewodniczący Rady Programowej: prof. zw. dr inż. dr h.c. Ryszard Sikora

Prof. Krishnan Balasubramaniam, Indian Institute of Technology Madras, Chennai, India

Prof. Alexander Balitskii, National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

Prof. Gilmar F. Batalha, University of Sao Paulo, Brasil

Prof. Leonard J. Bond, Iowa State University, USA

Dr Pierre Calmon, CEA, France

Prof. Ermanno Cardelli, Università degli Studi di Perugia, Italy

Prof. Zhenmao Chen, Xi’an Jiaotong University, China

Prof. Leszek A. Dobrzański, World Academy of Materials and Manufacturing Eng., Polska

Dr Hubert Drzeniek, AMIL Werkstofftechnologie GmbH, Germany

Prof. Antonio Faba, Università degli Studi di Perugia, Italy

Prof. Nikolaos Gouskos, University of Athens, Grece

Mgr Paweł Grześkowiak, UDT, Polska

Prof. Jolanta Janczak-Rusch, Empa, Switzerland

Mgr Ryszard Jawor, Ryszard Jawor Usługi NDT, Polska

Dr Grzegorz Jezierski, Politechnika Opolska, Polska

Inż. Sławomir Jóźwiak, NDT Systems, Polska

Mgr Pablo Katchadjian, National Atomic Energy Commission of Argentina, Argentina

Mgr Jan Kielczyk, Energomontaż-Północ, Polska

Mgr Jacek Kozłowski, TEST PLB, Polska

Prof. Marc Kreutzbruck, University of Stuttgart, Germany

Dr. Jochen Kurz, DB Systemtechnik GmbH, Germany

Mgr Marek Lipnicki, KOLI, Polska

Prof. Leonid M. Lobanow, Paton Welding Institute, Ukraine

Dr Sławomir Mackiewicz, NDT SOFT, Polska

Dr Wojciech Manaj, Instytut Lotnictwa, Polska

Dr Tadeusz Morawski, Usługi Techniczne i Ekonomiczne "Level", Polska

Prof. Zinoviy T. Nazarchuk, National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

Dr Ryszard Nowicki, GE Energy, Polska

Prof. Mohachiro Oka, Oita National College of Technology, Japan

Dr Jolanta Radziszewska-Wolińska, Instytut Kolejnictwa, Polska

Prof. Helena Maria Geirinhas Ramos, Instituto Superior Técnico, Portugal

Prof. Joao M A Rebello, Federal University of Rio de Janeiro, Brasil

Prof. Artur Lopes Ribeiro, Istituto Superior Técnico, Portugal

Prof. Maria Helena Robert, University of Campinas, Brasil

Dr hab. Maciej Roskosz, Politechnika Śląska, Polska

Prof. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Polska

Prof. Krzysztof Schabowicz, Politechnika Wrocławska, Polska

Prof. Valentyn R. Skalskyy, National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

Prof. Jacek Słania, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Polska

Prof. Jacek Szelążek, IPPT PAN, Polska

Prof. Andrzej Szymański, Politechnika Śląska, Polska

Dr Marek Śliwowski, NDTEST Warszawa, Polska

Prof. Antonello Tamburrino, University of Cassino and Southern Lazio, Italia

Prof. Yuji Tsuchida, Oita University, Japan

Prof. Andrzej Tytko, AGH Kraków, Polska

Prof. Lalita Udpa, Michigan State University, USA

Prof. Gábor Vértesy, Hungarian Academy of Sciences, Hungary

Dr Grzegorz Wojas, UDT, Polska

Prof. Sławomir Wronka, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polska

Prof. Chunguang Xu, Beijing Institute of Technology, China

Prof. Noritaka Yusa, Tohoku University, Japan

 

Wskazówki dla autorów

Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 10 stron, a komunikatu 1 - 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy - 2,5 cm.

Rysunki i tablice z ich tytułami winny być umieszczane w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice - cyframi rzymskimi, np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny mieć wielkość umożliwiającą zmniejszenie rysunku do 30%.

Artykuł powinien zwierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3 strony), tekst podzielony na zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, spis literatury (bibliografię) numerowaną cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście.

Artykuły należy nadsyłać na płycie CD/DVD lub poprzez pocztę elektroniczną (tekst i pliki graficzne) wraz ze zgodą autorów na publikację artykułu w czasopiśmie, danymi teleadresowymi i afiliacją autorów.

Oferta

Ogłoszenia i artykuły promocyjne w kwartalniku "Badania Nieniszczące i Diagnostyka" – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą reklamy. Zamieszczamy kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne; informacje o korporacyjnych imprezach naukowo-technicznych.

     Poniżej prezentujemy cennik ogłoszeń.

Cennik ogłoszeń

Ogłoszenia i artykuły promocyjne czarno-białe wewnątrz numeru

Strona A4 900 zł

1/2 strony A4 650 zł

1/3 strony A4 550 zł

1/4 strony A4 400 zł

Dopłata za dodatkowy kolor 25%

 

Ogłoszenia i artykuły promocyjne barwne wewnątrz numeru

Strona A4 1650 zł

1/2 strony A4 950 zł

1/4 strony A4 700 zł

 

Ogłoszenia barwne na okładkach

I i IV strona okładki 2300 zł

II i III strona okładki 1900 zł

 

Luźne wkładki

1 kartka 750 zł

 

Format po obcięciu: 210 x 297 mm , spady 3 mm

Raster: 150 linii/cm2 - kolor; 120÷150 linii/cm2

Rozdzielczość: 2540 dpi - kolor; 1200÷2540 dpi - cz.-b.

 

Istnieje możliwość negocjowania cen z Redakcją, szczególnie w przypadku ogłoszeń wielokrotnych

DO PODANYCH CEN DOLICZA SIĘ 23% PODATKU VAT

Płatników podatku VAT prosimy o podawanie w zleceniach nr NIP oraz przekazywanie upoważnień do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy

 


 

 


Copyright PTBNiDT SIMP ©