Error

Archive


[2018-05-14]

*/*

[2018-05-11]

*-*

[2018-03-18]

***

[2018-02-15]

47 KKBN

[2017-11-15]

46 KKBN - Starachowice

[2017-10-16]

*

[2017-05-16]

Materials Testing exhibition offers global showcase for NDT industry

Materials Testing exhibition offers global showcase for NDT industry

Materials Testing – the world’s most comprehensive exhibition of non-destructive testing (NDT), materials testing, condition monitoring and diagnostic technologies – returns this year with a new range of features and industry speakers.

Materials Testing 2017 will take place from 5-7 September in Telford, UK and will showcase the latest innovations from companies around the world. The show comes at an exciting time for the industry, with the market set for strong global growth and new technologies offering huge potential for improved testing and monitoring.

Materials Testing 2017 promises to be the biggest and best exhibition to date, with over 70 exhibitors and a wide range of seminars covering the practical aspects of NDT and related technologies.

The biennial event is organised by the British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) and will run alongside its annual conference, NDT 2017, providing additional networking opportunities.

Paul Fidgeon, Chairman of the organising committee, said: “The NDT sector is entering an exciting period of expansion. The challenge of testing ageing infrastructure in established markets, growing demand from emerging economies such as China, India and Brazil, the increasing complexity of equipment and greater emphasis on safety standards are all driving growth.

“Meanwhile, new technologies, such as the Internet of Things, offer new possibilities for users. Materials Testing is the most comprehensive event of its type for the NDT industry and allows equipment producers, NDT practitioners and end users alike to keep up to date with developments, hear from leading industry voices and network with professionals from across the globe.”

According to Mordor Intelligence, the market for NDT services is set to grow by over 8% a year, from $6.51 billion in 2016 to reach $9.68 billion by the end of 2021.

The event, which is free to attend for registered visitors, takes place at the International Centre in Telford, West Midlands and is open from 9.30am to 4.30pm on Tuesday 5 and Wednesday 6 September and from 9.30am to 2.00pm on Thursday 7 September. The International Centre in Telford is less than one-and-a-half hours from Birmingham, Manchester and Liverpool international airports and only five minutes away from the UKrail and motorway networks.

 For further information, visit the website at www.materialstesting.org, follow Materials Testing on Twitter @BINDT_MT2017 or contact Karen Cambridge at BINDT on +44 (0)1604 438300.

 

Tomasz Chady,  D.Sc., PhD ,Eng., Professor of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

President of Polish Society for Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics SIMP

 

[2015-11-02]

44 KKBN

*

[2015-08-21]

Federal University of Rio de Janeiro

Professor Joao M A Rebello, D.Sc.

Metallurgy and Materials Dept.

Federal University of Rio de Janeiro

Development of a Magnetic Sensor for Detecting and Sizing Paraffin Deposition Inside Pipelines

[2015-07-01]

Odział Szczecin informuje

[2015-06-17]

17.06.2015

W dniu 17.06.2015 roku odby┼éo si─Ö kolejne (8/2015) posiedzenie Zarz─ůdu PTBNiDT SIMP.

Zaplanowany porz─ůdek obrad by┼é nast─Öpuj─ůcy: 

Lp.

Godz.

Tre┼Ť─ç

Dokument /

data wydania

Prowadz─ůcy / referuj─ůcy temat

1

12:00

Otwarcie posiedzenia

 

T. Chady

2

12:03

Stwierdzenie kworum i przyj─Öcie projektu porz─ůdku dziennego

Projekt Porz─ůdku Dziennego

T. Chady

3

12:05

Zatwierdzenie protoko┼éu z zebrania Zarz─ůdu PTBNiDT SIMP
z dn. 22.04.2015r

Protokó┼é  zebrania ZT z dn. 19.02.2015

T. Chady

4

12:15

Informacja o odbytych spotkaniach mi─Ödzynarodowych

Sprawozdanie

T. Chady

5

12:25

Przygotowania do 44KKBN

 

D. Wojda┼éa    

6

12:35

Regulamin KKBN

 

Projekt regulaminu

B. Ładecki

7

14:00

Informacja o  post─Öpach w procesie t┼éumaczenia norm

 

M. Wojas

ZG PTBNiDT

8

14:15

Omówienie stanu prac na powstaniem nowej strony internetowej Towarzystwa

 

B. Piekarczyk

ZT PTBNiDT

9

14.30

Baza adresowa – uporz─ůdkowanie sytuacji z punktu widzenia prawnego

 

ZT

10

14:45

Sprawy bie┼╝─ůce, wolne wnioski

 

ZT PTBNiDT

11

15:00

Ustalenie terminu kolejnego spotkania

 

ZT PTBNiDT

12

15:05

Zamkni─Öcie posiedzenia

 

T. Chady

[2015-02-19]

Informacja z posiedzenia Zarz─ůdu PTBNiDT

W dniu 19.02.2015 roku odby┼éo si─Ö kolejne - pi─ůte, posiedzenie Zarz─ůdu PTBNiDT.

Miejsce spotkania: Dom Techniki; ul. Świętokrzyska 14a; 00-050 Warszawa

Przedmiotem zebrania były wymienione poniżej tematy:
Zatwierdzenie protokołu zebrania ZG PTBNiDT SIMP
z dn. 02.12.2014r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z 43KKBN
44KKBN, sprawy organizacyjne, zaproszenia na 44KKBN, dyskusja nad preliminarzem finansowym 44KKBN
Dyskusja nad Regulaminami PTBNiDT SIMP oraz KKBN
Ustalenie stanowiska Towarzystwa w sprawie „poszerzonej dzia┼éalno┼Ťci UDT”
Informacja o postępach w procesie tworzenia norm w języku polskim i pracach nad powołaniem zespołu przy ZG SIMP
Informacja na temat archiwizacji dokumentacji PTBNiDT SIMP
Prowadzenie strony internetowej i inne sprawy organizacyjne
Rozpocz─Öcie dzia┼éalno┼Ťci informacyjnej - Elektroniczny Biuletyn Informacyjny PTBNiDT SIMP
Wybór przedstawiciela Towarzystwa do IC NDT
Dyskusja nad rozwojem/powstaniem struktur PTBNiDT SIMP na uczelniach, nagroda za najlepsz─ů prac─Ö magistersk─ů/in┼╝yniersk─ů o tematyce zwi─ůzanej z badaniami nieniszcz─ůcymi
Ustalenie programu pracy w 2015 roku / finanse
Wolne wnioski, ewentualna dyskusja nad listem dot. stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce
Zarz─ůd podj─ů┼é uchwa┼éy w sprawie:
 1. Sprawozdania z 43 KKBN
 2. Preliminarza dotycz─ůcego 44 KKBN
 3. Regulaminu PTBNiDT
 4. Wspó┼épracy z PKN
 5. W sprawie wyboru przedstawiciela PTBNiDT do ICNDT

Termin kolejnego spotkania został zaplanowany na 17 tydzień

[2015-05-01]

The Bulletin of the PTBNiDT Management Board - launched

Ladies and Gentlemen,

 

The PTBNiDT SIMP Bulletin has been launched.
The No. 0 of the PTBNiDT SIMP Bulletin has been electronically sent to Chairmen of the PTBNiDT Branches with a request to send it out to the members of their branches.
 

If you are interested in receiving our Bulletin, please submit your request to the editorial team.
 
We also would like to ask you to send your comments as to the form and proposals concerning the contents for the next issue of the Bulletin to the email address of biuletyn@ptbnidt.pl.

We plan to issue the Bulletin every 2 months.

Yours faithfully,
PTBNiDT SIMP Bulletin Editorial Team
biuletyn@ptbnidt.pl

 

[0000-00-00]

W dniu 15 listopada 20154roku na Zamku SIMP w Rydzynie odby┼éa si─Ö uroczysto┼Ť─ç ods┼éoni─Öcia tablicy upami─Ötniaj─ůcej osob─Ö Profesora Zdzis┼éawa Paw┼éowskiego

 

 

 

 

Profesor dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski (1923 - 1998)

 

 

Pan Profesor dr hab. in┼╝. Zdzis┼éaw Paw┼éowski, Honorowy Przewodnicz─ůcy Polskiego Towarzystwa Bada┼ä Nieniszcz─ůcych i Diagnostyki Technicznej SIMP, by┼é wybitnym naukowcem o wielce znacz─ůcych osi─ůgni─Öciach w skali ┼Ťwiatowej. By┼é On twórc─ů nowoczesnych bada┼ä nieniszcz─ůcych w Polsce i przez wile lat niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie. Poza prac─ů zawodow─ů prowadzi┼é szerok─ů dzia┼éalno┼Ť─ç spo┼éeczn─ů, organizacyjn─ů, szkoleniow─ů, rzeczoznawcz─ů, normalizacyjn─ů, a tak┼╝e kulturaln─ů.

Profesor dr hab. in┼╝. Zdzis┼éaw Paw┼éowski urodzi┼é si─Ö 4 stycznia 1923r. W roku 1950 uko┼äczy┼é studia wy┼╝sze na Politechnice Krakowskiej. Prac─Ö doktorsk─ů i habilitacyjn─ů obroni┼é w IPPT-PAN, odpowiednio w 1962 r. i 1970 r., a tytu┼é Profesora uzyska┼é w 1975 r. Profesor Z. Paw┼éowski na przestrzeni swej d┼éugoletniej pracy zawodowej by┼é zatrudniony na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Odlewnictwa, w Centralnym Biurze Projektów Aparatury Chemicznej i Urz─ůdze┼ä Ch┼éodniczych, w Wojskowej Akademii Technicznej, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i w ostatnim okresie w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Profesor Z. Paw┼éowski by┼é te┼╝ cz┼éonkiem Rad Naukowych: IPPT PAN, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a tak┼╝e Rady Wy┼╝szego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki.

Profesor Z. Paw┼éowski by┼é autorem ponad 150 prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranic─ů, a tak┼╝e kilku patentów.

Nie do przecenienia s─ů zas┼éugi prof. Z. Paw┼éowskiego w zakresie jego aktywno┼Ťci w naukowych i technicznych organizacjach mi─Ödzynarodowych.

 • Wymieni─ç w tym miejscu nale┼╝y:
 • Prezydentur─Ö Mi─Ödzynarodowego Komitetu Bada┼ä Nieniszcz─ůcych
 • Prezydentur─Ö 7 Mi─Ödzynarodowej Konferencji Bada┼ä Nieniszcz─ůcych, która odby┼éa si─Ö w 1973 roku w Warszawie
 • dzia┼éania na rzecz utworzenia Europejskiej Federacji Bada┼ä Nieniszcz─ůcych (EFNDT)
 • uczestnictwo w pracach:
  • Mi─Ödzynarodowego Komitetu Bada┼ä Nieniszcz─ůcych (ICNDT),
  • Mi─Ödzynarodowego Zrzeszenia ds. Problemu P─Ökania (ICF),
  • Europejskiej Rady ds. Bada┼ä Nieniszcz─ůcych (ECNDT),

Na szczególne podkre┼Ťlenie zas┼éuguje olbrzymia aktywno┼Ť─ç Profesora Z. Paw┼éowskiego na niwie dzia┼éalno┼Ťci spo┼éecznej. W swojej 40-letniej dzia┼éalno┼Ťci w Stowarzyszeniu In┼╝ynierów Techników i Mechaników Polskich wykazywa┼é si─Ö wyj─ůtkowym zaanga┼╝owaniem, które mi─Ödzy innymi zaowocowa┼éo utworzeniem Sekcji Wytrzyma┼éo┼Ťciowej, a w konsekwencji doprowadzi┼éo do powstania Polskiego Towarzystwa Bada┼ä Nieniszcz─ůcych i Diagnostyki Technicznej.

 • Profesor Z. Paw┼éowski pe┼éni┼é równie┼╝ wiele wa┼╝nych funkcji, a w┼Ťród nich:
 • cz┼éonka Zarz─ůdu G┼éównego SIMP,
 • cz┼éonka i zast─Öpcy przewodnicz─ůcego G┼éównej Komisji Rewizyjnej NOT,
 • przewodnicz─ůcego Komisji SIMP ds. Specjalizacji Zawodowej In┼╝ynierów i Techników,
 • prezesa Sekcji Wytrzyma┼éo┼Ťci i Badania Materia┼éów SIMP,
 • prezesa Polskiego Towarzystwa Bada┼ä Nieniszcz─ůcych i Diagnostyki Technicznej SIMP,
 • przewodnicz─ůcego normalizacji Komisji Problemowej ds. Bada┼ä Nieniszcz─ůcych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • przewodnicz─ůcego Rady Programowej czasopisma "Przegl─ůd Mechaniczny".
 • Za sw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç Profesor Z. Paw┼éowski otrzyma┼é wiele odznacze┼ä i wyró┼╝nie┼ä krajowych i zagranicznych, w┼Ťród których wymieni─ç nale┼╝y:
 • Krzy┼╝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Nagrod─Ö Pa┼ästwow─ů II stopnia w dziedzinie Naukowej,
 • Nagrod─Ö Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy┼╝szego i Techniki za opracowanie i wdro┼╝enie do produkcji defektoskopu ultrad┼║wi─Ökowego typ 510,
 • Nagrod─Ö im. Maksymiliana Kolbego przyznan─ů przez W┼éoskie Towarzystwo BN,
 • Z┼éot─ů odznak─ů SIMP,
 • Z┼éot─ů odznak─Ö: "President ICNDT",
 • Medal 75 -lecia UDT i 60-lecia Polskiej Normalizacji,
 • Z┼éot─ů odznak─Ö z trzema diamentami PLL-LOT,
 • Tytu┼é honorowego cz┼éonka SIMP,

Pan Profesor Zdzisław Pawłowski zmarł 30 października 1998 roku.

[0000-00-00]

43 Krajowa Konferencja Bada┼ä Nieniszcz─ůcych

W dniach 21-23 pa┼║dziernika 2014 (wt-czw) odby┼éa si─Ö w Kudowie Zdroju 43 Krajowa Konferencja Bada┼ä Nieniszcz─ůcych. Szczegó┼éowe informacje s─ů dost─Öpne pod adresem: kkbn.pl
Copyright PTBNiDT SIMP ©