PTBNiDT SIMP Managing Board
Managing Board Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians (SIMP)
Tomasz Chady Prezes tchady@zut.edu.pl
Marek Lipnicki Wiceprezes koli@koli.com.pl
Bogusław Ładecki Sekretarz boglad@uci.agh.edu.pl
Dyonizy Szewczyk Skarbnik d.szewczyk@iel.waw.pl
Bogdan Piekarczyk Członek zarz±du b.piekarczyk@technic-control.pl
Patryk Uchroński Członek zarz±du patryk.uchronski@ultra.wroclaw.pl
Przemysław Łopato Członek zarz±du plopato@zut.edu.pl


Copyright PTBNiDT SIMP ©