Error

Zarz±d PTBNiDT na posiedzeniu w Kudowie Zdroju w dn. 21.10.2014 roku, powołał zespół regulaminowy (Protokół z zebrania Zarz±du PTBNiDT SIMP nr 3/10.2014).

Zespół regulaminowy przy współpracy z zespołem roboczym Prezesa PTBNiDT przygotował wersję regulaminu naszego towarzystwa.

Po uwzględnieniu wszystkich opinii ostateczne wersje regulaminów zostały przyjęte przez Zarz±d PTBNiDT i zostały przekazane do Zarz±du Głównego SIMP.

Przekazane do ZG SIMP wersje zamieszczono poniżej.

 

Opracował

Bogdan Piekarczyk Downloads


Copyright PTBNiDT SIMP ©