51 KKBN - WROCŁAW

51 KKBN - WROCŁAW


Zapraszamy na 51 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących

mgr inż. Piotr Machała - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

E-mail: piotr.machala@ultra.wroclaw.pl

mgr inż. Patryk Uchroński - Komisarz Wystawy

E-mail: patryk.uchronski@ultra.wroclaw.pl

Oficjalna internetowa strona konferencji

51 KKBN

51 KKBN


Zapraszamy na 51 KKBN do Wrocławia

QHotel Plus - Wrocław Bielany

55-040 Bielany Wrocławskie, Polska

Link - do hotelu

Badania Nieniszczące i Diagnostyka - nasze wydawnictwo

Badania Nieniszczące i Diagnostyka - nasze wydawnictwo


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że kolejne wydania czasopisma naukowo-technicznego Badania Nieniszczące i Diagnostykaudostępniane będą na stronie BNiD www.bnid.pl . Uroczysty debiut czasopisma miał miejsce w trakcie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Pozytywne reakcje adresowane w stronę Komitetu Redakcyjnego BNiD pozwalają wierzyć, że czasopismo będzie w przyszłości stanowić forum dyskusyjne całego środowiska

Dziękując za wkład autorom artykułów, sponsorom i partnerom oraz Organizatorom Konferencji za współpracę i udzielone wsparcie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego tworzenia i kształtowania kolejnych wydań czasopisma.

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego


Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. 

Czytaj więcej w zakładce "AKTUALNOŚCI"


Strona główna

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) powołane zostało decyzją Zarządu Głównego SIMP i jest towarzystwem naukowo-technicznym, działającącym przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zgodnie z jego statutem. Towarzystwo skupia pracowników nauki i specjalistów praktyków, tworząc specjalistyczny trzon SIMP w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej.

Towarzystwo stanowi specjalistyczną jednostkę organizacyjną SIMP, pełniącą funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, w sektorach wytwarzania i eksplotacji elementów, wyrobów i konstrukcji, a także pokrewnych zastosowaniach w odpowiednich sektorach gospodarki i nauki.

W zakresie działalności merytorycznej Towarzystwo działa samodzielne. Głównym zakresem działania Towarzystwa w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej jest:

 • wspieranie działalności związanej z polską myślą techniczną,
 • wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań nieniszczących,
 • stanowienie głosu doradczego dla polskich władz,
 • działanie na rzecz rozwoju  nauki i techniki,
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 • opiniowanie osiągnięć zawodowych Członków przy podwyższaniu kwalifikacji, uzyskiwaniu specjalizacji zawodowych i uzyskiwaniu certyfikatów kompetencji,
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

PTBNiDT jest członkiem ISCM (International Society of Condition Monitoring) - certyfikat do pobrania

 

Aktualności

[2023-09-12]

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego - edycja 2023

Kapituła medalu im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego przyznała to zaszczytne wyróżnienie w edycji 2023 niżej wymienionym

Prof. Dr hab. Inż.

Piotr Bielawski

Mgr Inż.

Jędrzej Hlebowicz

Dr hab. Inż.

Jerzy Kaszyński

Mgr. Inż.

Bogdan Zając

 

 

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego przyznawany jest osobą za nadzwyczajne zasługi w obszarze badań nieniszczących i wyjątkowy wkład w integrację środowiska badań nieniszczących

[2022-10-03]

Medal im. Prof. Pawłowskiego - edycja 2022

Decyzją Kapituły Medalu im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego w edycji 2022 przyznano wyróżnienia niżej wymienionym:

Prof. dr inż. Ryszard Sikora

Mgr inż. Bogusław Olech

Dr inż. Lesław Sozański

Mgr inż. Grzegorz Hottowy

 

 

 

Kapituła przyznaje medal im. Prof. Pawłowskiego za nadzwyczajne zasługi w obszarze badań nieniszczących i wyjątkowe zasługi dla środowiska Badań Nieniszczących.

[2021-12-31]

Medale im. Prof. Z. Pawłowskiego - edycja 2021

Kapituła Medalu im. Prof. Z. Pawłowskiego w roku 2021 przyznała medale:

 • pośmiertnie Śp. Andrzejowi Szymańskiemu
 • Dyonizemu Szewczykowi
 • Firmie PUH „TEST” Ryszard Bartz

 

 

 

Kapituła przyznaje medal im. Prof. Pawłowskiego za nadzwyczajne zasługi w obszarze badań nieniszczących i wyjątkowe zasługi dla środowiska Badań Nieniszczących.

[2020-12-30]

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego - edycja 2020

[2019-04-16]

World Congress on Condition Monitoring (WCCM) 2019

W dniach od 2 do 5 grudnia 2019 roku w Singapurze odbędzie się światowy kongres na temat monitorowania stanu konstrukcji - World Congress on Condition Monitoring (WCCM) 2019. Jest to druga z kolei odsłona konferencji o szeroko pojętej tematyce badań nieniszczących. Kongres poświęcony jest następującym tematom:

 • Metody, technologie i oprzyrządowanie wykorzystywane w monitorowaniu stanu konstrukcji,
 • Metody i technologie NDT,
 • Modelowanie i symulacje numeryczne w monitorowaniu stanu konstrukcji,
 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów oraz identyfikacja,
 • Czujniki,
 • SHM,
 • Utrzymanie,
 • Materiały i Nanotechnologie w monitorowaniu stanu konstrukcji,
 • Certyfikacja, edukacja i szkolenie.

Serdecznie zachęcamy członków i sympatyków PTBNiDT do wzięcia udziału w tym niezwykle istotnym dla środowiska wydarzeniu, a także do zgłaszania referatów. Termin nadsyłania streszczeń referatów upływa 30 kwietnia 2019. Pełną informację o konferencji można znaleźć w komunikacie lub pod adresem https://wccm2019.org/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w wystawie i do wsparcia kongresu.

WCCM 2019 - komunikat

[2018-06-04]

Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017

W dniu 23 maja 2018 roku w MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się gala Urzędu Dozoru Technicznego - „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017” (LBT_2017), podczas której wręczono tytuły Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych firm i instytucji, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi.

 

W tegorocznej edycji rankingu LBT_2017 ocenione zostały firmy i instytucje w następujących kategoriach:

 1. Przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych,
 2. Instytucje i stowarzyszenia
 3. Jednostki badawczo - rozwojowe oraz szkoły wyższe. 

     Łącznie do rankingu przystąpiło ponad 140 firm i instytucji. W każdej z kategorii przyznano tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017. Zwycięzcy otrzymali statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa Technicznego” w danej kategorii.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2017 zostali:

 • Kategoria I - Przedsiębiorstwo: PERN S.A.,
 • Kategoria II - Instytucje i stowarzyszenia: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT)
 • Kategoria III - Jednostka badawczo-rozwojowa/ szkoła wyższa: Politechnika Warszawska.

 

[2017-02-06]

Prof. Julian Deputat

Na uroczystym nadzwyczajnym  posiedzenie Zarządu PTBNiDT w dniu 26.01.2017

  Profesor Julian Deputat został wyróżniony medalem

im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego

w uznaniu wyjątkowych zasług wniesionych w rozwój badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Prof. Julian Deputat otrzymał medal nr 1

 

[2016-10-16]

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, a w szczególności za:

- prace naukowo – badawcze,

- prace konstrukcyjne i technologiczne,

- prace wdrożeniowe, patentowe i racjonalizatorskie,

- działalność dydaktyczno-szkoleniową,

- działalność normalizacyjną,

- publikacje,

- działalność w krajowym i zagranicznym ruchu inżynierskim.

Do medalu mogą pretendować obywatele Polski jak i przedstawiciele państw obcych. Wnioski o wyróżnienie medalem im Prof. Pawłowskiego mogą składać: Zarząd Główny SIMP; Zarząd PTBNiDT oraz  Zarządy Oddziałów PTBNiDT SIMP (wniosek do pobrania poniżej – formularz aktywny)

Medal przedstawia na awersie popiersie Prof. Pawłowskiego, a na rewersie logo SIMP z podpisem na obwodzie Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej.

 

 

 

 
Copyright PTBNiDT SIMP ©