49 KKBN

49 KKBN


UWAGA: 49 KKBN - przełożona na październik 2021.

49 KKBN - KOMUNIKAT

 

Więcej informacji na stronie kkbn.pl

 

20 WCNDT - 2020

20 WCNDT - 2020


20th World Conference on Non-Destructive Testing

Seoul – Korea

June 8 ÷ 12. 2020

20 WCNDT - Brochure

World Congress on Condition Monitoring (WCCM) 2019

World Congress on Condition Monitoring (WCCM) 2019


W dniach od 2 do 5 grudnia 2019 roku w Singapurze odbędzie się światowy kongres na temat monitorowania stanu konstrukcji - World Congress on Condition Monitoring (WCCM) 2019. Jest to druga z kolei odsłona konferencji o szeroko pojętej tematyce badań nieniszczących. Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI

Badania Nieniszczące i Diagnostyka nr 1-2

Badania Nieniszczące i Diagnostyka nr 1-2


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że kolejne wydania czasopisma naukowo-technicznego Badania Nieniszczące i Diagnostykaudostępniane będą na stronie BNiD www.bnid.pl . Uroczysty debiut czasopisma miał miejsce w trakcie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Pozytywne reakcje adresowane w stronę Komitetu Redakcyjnego BNiD pozwalają wierzyć, że czasopismo będzie w przyszłości stanowić forum dyskusyjne całego środowiska

Dziękując za wkład autorom artykułów, sponsorom i partnerom oraz Organizatorom Konferencji za współpracę i udzielone wsparcie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego tworzenia i kształtowania kolejnych wydań czasopisma.

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego


Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. 

Czytaj więcej w zakładce "AKTUALNOŚCI"

Nowa strona PTBNiDT

Nowa strona PTBNiDT


Koleżanki i Koledzy

Przyjaciele i Sympatycy PTBNiDT

Wystartowała nowa strona naszego towarzystwa. Intencją jest aby przekazywała aktualne informacje z życia towarzystwa. 

Mile widziane - wszelkie uwagi na temat jej funkcji, i te pozytywne i krytyczne. Z ramienia zarządu PTBNiDT odpowiedzialnym za stronę jest Bogdan Piekarczyk (b.piekarczyk@technic-control.pl)


Strona główna

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) powołane zostało decyzją Zarządu Głównego SIMP i jest towarzystwem naukowo-technicznym, działającącym przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zgodnie z jego statutem. Towarzystwo skupia pracowników nauki i specjalistów praktyków, tworząc specjalistyczny trzon SIMP w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej.

Towarzystwo stanowi specjalistyczną jednostkę organizacyjną SIMP, pełniącą funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, w sektorach wytwarzania i eksplotacji elementów, wyrobów i konstrukcji, a także pokrewnych zastosowaniach w odpowiednich sektorach gospodarki i nauki.

W zakresie działalności merytorycznej Towarzystwo działa samodzielne. Głównym zakresem działania Towarzystwa w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej jest:

 • wspieranie działalności związanej z polską myślą techniczną,
 • wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań nieniszczących,
 • stanowienie głosu doradczego dla polskich władz,
 • działanie na rzecz rozwoju  nauki i techniki,
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 • opiniowanie osiągnięć zawodowych Członków przy podwyższaniu kwalifikacji, uzyskiwaniu specjalizacji zawodowych i uzyskiwaniu certyfikatów kompetencji,
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

PTBNiDT jest członkiem ISCM (International Society of Condition Monitoring) - certyfikat do pobrania

 

Aktualności

[2020-12-30]

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego - edycja 2020

[2019-04-16]

World Congress on Condition Monitoring (WCCM) 2019

W dniach od 2 do 5 grudnia 2019 roku w Singapurze odbędzie się światowy kongres na temat monitorowania stanu konstrukcji - World Congress on Condition Monitoring (WCCM) 2019. Jest to druga z kolei odsłona konferencji o szeroko pojętej tematyce badań nieniszczących. Kongres poświęcony jest następującym tematom:

 • Metody, technologie i oprzyrządowanie wykorzystywane w monitorowaniu stanu konstrukcji,
 • Metody i technologie NDT,
 • Modelowanie i symulacje numeryczne w monitorowaniu stanu konstrukcji,
 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów oraz identyfikacja,
 • Czujniki,
 • SHM,
 • Utrzymanie,
 • Materiały i Nanotechnologie w monitorowaniu stanu konstrukcji,
 • Certyfikacja, edukacja i szkolenie.

Serdecznie zachęcamy członków i sympatyków PTBNiDT do wzięcia udziału w tym niezwykle istotnym dla środowiska wydarzeniu, a także do zgłaszania referatów. Termin nadsyłania streszczeń referatów upływa 30 kwietnia 2019. Pełną informację o konferencji można znaleźć w komunikacie lub pod adresem https://wccm2019.org/

Zapraszamy zainteresowane podmioty do udziału w wystawie i do wsparcia kongresu.

WCCM 2019 - komunikat

[2018-06-04]

Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017

W dniu 23 maja 2018 roku w MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się gala Urzędu Dozoru Technicznego - „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017” (LBT_2017), podczas której wręczono tytuły Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych firm i instytucji, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi.

 

W tegorocznej edycji rankingu LBT_2017 ocenione zostały firmy i instytucje w następujących kategoriach:

 1. Przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych,
 2. Instytucje i stowarzyszenia
 3. Jednostki badawczo - rozwojowe oraz szkoły wyższe. 

     Łącznie do rankingu przystąpiło ponad 140 firm i instytucji. W każdej z kategorii przyznano tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017. Zwycięzcy otrzymali statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa Technicznego” w danej kategorii.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2017 zostali:

 • Kategoria I - Przedsiębiorstwo: PERN S.A.,
 • Kategoria II - Instytucje i stowarzyszenia: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT)
 • Kategoria III - Jednostka badawczo-rozwojowa/ szkoła wyższa: Politechnika Warszawska.

 

[2017-02-06]

Prof. Julian Deputat

Na uroczystym nadzwyczajnym  posiedzenie Zarządu PTBNiDT w dniu 26.01.2017

  Profesor Julian Deputat został wyróżniony medalem

im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego

w uznaniu wyjątkowych zasług wniesionych w rozwój badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Prof. Julian Deputat otrzymał medal nr 1

 

[2016-10-16]

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, a w szczególności za:

- prace naukowo – badawcze,

- prace konstrukcyjne i technologiczne,

- prace wdrożeniowe, patentowe i racjonalizatorskie,

- działalność dydaktyczno-szkoleniową,

- działalność normalizacyjną,

- publikacje,

- działalność w krajowym i zagranicznym ruchu inżynierskim.

Do medalu mogą pretendować obywatele Polski jak i przedstawiciele państw obcych. Wnioski o wyróżnienie medalem im Prof. Pawłowskiego mogą składać: Zarząd Główny SIMP; Zarząd PTBNiDT oraz  Zarządy Oddziałów PTBNiDT SIMP (wniosek do pobrania poniżej – formularz aktywny)

Medal przedstawia na awersie popiersie Prof. Pawłowskiego, a na rewersie logo SIMP z podpisem na obwodzie Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej.

 

 

 

 
Copyright PTBNiDT SIMP ©