48 KKBN

48 KKBN


48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Organizator: Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice (www.ptbnidt.pl)

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce na stronie konferencji www.kkbn.pl

Miejsce konferencji: Wisła, hotel STOK (www.hotelstok.pl)

Termin konferencji: 20 - 24 października 2019 roku

Komitet organizacyjny: Dariusz Wojdała i Jacek Pędras
ZAPRASZAMY

Badania Nieniszczące i Diagnostyka nr 1-2

Badania Nieniszczące i Diagnostyka nr 1-2


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że pierwsze wydanie Nr 1-2/2016 (plik pdf wydania udostępniony został na stronie BNiD www.bnid.pl i stronie PTBNiDT) zapowiadanego i tak oczekiwanego przez środowisko czasopisma naukowo-technicznego Badania Nieniszczące i Diagnostyka ukazało się. Uroczysty debiut czasopisma miał miejsce w trakcie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Pozytywne reakcje adresowane w stronę Komitetu Redakcyjnego BNiD pozwalają wierzyć, że czasopismo będzie w przyszłości stanowić forum dyskusyjne całego środowiska

Dziękując za wkład autorom artykułów, sponsorom i partnerom oraz Organizatorom Konferencji za współpracę i udzielone wsparcie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego tworzenia i kształtowania kolejnych wydań czasopisma.

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego


Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. 

Czytaj więcej w zakładce "AKTUALNOŚCI"

Nowa strona PTBNiDT

Nowa strona PTBNiDT


Koleżanki i Koledzy

Przyjaciele i Sympatycy PTBNiDT

Wystartowała nowa strona naszego towarzystwa. Intencją jest aby przekazywała aktualne informacje z życia towarzystwa. 

Mile widziane - wszelkie uwagi na temat jej funkcji, i te pozytywne i krytyczne. Z ramienia zarządu PTBNiDT odpowiedzialnym za stronę jest Bogdan Piekarczyk (b.piekarczyk@technic-control.pl)


Strona główna

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) powołane zostało decyzją Zarządu Głównego SIMP i jest towarzystwem naukowo-technicznym, działającącym przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zgodnie z jego statutem. Towarzystwo skupia pracowników nauki i specjalistów praktyków, tworząc specjalistyczny trzon SIMP w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej.

Towarzystwo stanowi specjalistyczną jednostkę organizacyjną SIMP, pełniącą funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, w sektorach wytwarzania i eksplotacji elementów, wyrobów i konstrukcji, a także pokrewnych zastosowaniach w odpowiednich sektorach gospodarki i nauki.

W zakresie działalności merytorycznej Towarzystwo działa samodzielne. Głównym zakresem działania Towarzystwa w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej jest:

 • wspieranie działalności związanej z polską myślą techniczną,
 • wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań nieniszczących,
 • stanowienie głosu doradczego dla polskich władz,
 • działanie na rzecz rozwoju  nauki i techniki,
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 • opiniowanie osiągnięć zawodowych Członków przy podwyższaniu kwalifikacji, uzyskiwaniu specjalizacji zawodowych i uzyskiwaniu certyfikatów kompetencji,
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

PTBNiDT jest członkiem ISCM (International Society of Condition Monitoring) - certyfikat do pobrania

 

Aktualności

[2018-06-04]

Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017

W dniu 23 maja 2018 roku w MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się gala Urzędu Dozoru Technicznego - „Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017” (LBT_2017), podczas której wręczono tytuły Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych firm i instytucji, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi.

 

W tegorocznej edycji rankingu LBT_2017 ocenione zostały firmy i instytucje w następujących kategoriach:

 1. Przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych,
 2. Instytucje i stowarzyszenia
 3. Jednostki badawczo - rozwojowe oraz szkoły wyższe. 

     Łącznie do rankingu przystąpiło ponad 140 firm i instytucji. W każdej z kategorii przyznano tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017. Zwycięzcy otrzymali statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa Technicznego” w danej kategorii.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2017 zostali:

 • Kategoria I - Przedsiębiorstwo: PERN S.A.,
 • Kategoria II - Instytucje i stowarzyszenia: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT)
 • Kategoria III - Jednostka badawczo-rozwojowa/ szkoła wyższa: Politechnika Warszawska.

 

[2018-05-14]

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego - edycja 2018

[2018-05-11]

Walne Zebranie Delegatów PTBNiDT

W dniu 09.05.2018 roku w Domu Technika NOT w Warszawie przy ul. Czaskiego 3/5 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów PTBNiDT SIMP. 

Porządek obrad

Sprawozdanie Zarządu PTBNiDT (2014 - 2018)

Delegaci wybrali nowy zarząd oraz komisję rewizyjną kadencji 2018 - 2022 (zakladka "ORGANIZACJA")

 

[2018-03-18]

Oddział Szczecin - informuje

W dniu 07.03.2018 odbyło się Walne Zebranie Członków PTBNiDT SIMP Oddział w Szczecinie.

W Zebraniu wzięło udział 14 Członków ( 3 usprawiedliwiło swoją nieobecność).

Gośćmi Zebrania byli Koledzy:

 • Włodzimierz Fleischer – wiceprezes ZG SIMP
 • Zbigniew Nuemann – Prezes ZO SIMP w Szczecinie
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski – Akademia Morska w Szczecinie, Przewodniczący KN 47. KKBN

Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z działalności w kadencji 2014 – 2018, a zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na kadencję 2018 – 2022 zebrani funkcję Prezesa powierzyli Kol. Bogusławowi Olechowi, do Zarządu wybrano Kol. Kol. Ryszarda Bartza i Rafała Syca.

Wybrano również 3 osobową Komisję Rewizyjną.

Zebranie wybrało Delegatów na Walne Zebrania PTBNiDT SIMP i ZO SIMP w Szczecinie,

Delegaci podjęli szereg uchwał do przedstawienia na powyższych Zebraniach.

[2018-02-15]

47 KKBN

47. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Organizator: Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin (www.ptbnidt.pl)

Miejsce konferencji: Kołobrzeg, hotel AQUARIUS SPA (www.aquariusspa.pl)

Oficjalna strona konferencji www.kkbn.pl

Termin konferencji: 16 - 18 października 2018 roku

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

ZAPRASZAMY

więcej informacji w zakładce "KONFERENCJE"

[2017-11-15]

46 KKBN - Starachowice

Szanowni Państwo,

 

Czterdziesta szósta edycja Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, tj. 46. KKBN organizowanej przez Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, przechodzi do historii. Dzięki Państwa uczestnictwu tegoroczna edycja tej niemal półwiecznej tradycji kongresu w dziedzinie badań nieniszczących, przebiegała w tak pozytywnej atmosferze. W imieniu całego Komitetu Organizacyjnego i Naukowego jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Państwa obecność podczas 46. KKBN. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja okazała się udana i przyczyni się znacząco do rozwoju branży.

W zakładce "KONFERENCJE" - do pobrania informacja o odbytej konferencji w formie PDF

 

Dodatkowo przesyłamy adresy pod którymi znajdują się zdjęcia z konferencji, jak również film obrazujący całość wydarzenia.

 

ZDJĘCIA:

 

https://www.flickr.com/gp/dk-art/5t8P9C
https://mab.to/OGlMDFfesQ5

https://mab.to/HwO53xSyPDh

FILM:

https://youtu.be/LRUoTCkzfNU

https://ln.sync.com/dl/986e505c0/btdsee79-muxn43eg-5sjhng6i-7df3hqh6
 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniami

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 

Joanna Adamczyk – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Grzegorz Wojas – Przewodniczący Komitetu Naukowego

Katarzyna Wójcik – Komisarz Wystawy

Agnieszka Puchalska – Biuro Konferencji

Urszula Wasińska – Biuro Konferencji

 

[2017-10-16]

Historia PTBNiDT

KOMUNIKAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Poznański oddział SIMP wydał i udostępnił odpłatnie monografię, opracowaną przez koleżankę Aleksandrę Sytlak, obejmującą „50-cio lecie działalności Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, w latach 1959-2010”.

Osoby zainteresowane zakupem tej monografii, bądź potrzebą uzupełnienia jej, czy też przeprowadzenia korekt tekstowych, proszone są o bezpośredni kontakt z autorką, za pomocą e-maila:

 a.sytlak3@gmail.com

Za wszelkie wniesione uwagi serdecznie w imieniu koleżanki A.Sytlak dziękujemy, a przekazany materiał biograficzny zostanie wykorzystany do uzupełnienia następnego wydania.

 

Zarząd PTBNiDT SIMP

[2017-05-16]

Materials Testing exhibition offers global showcase for NDT industry

Materials Testing exhibition offers global showcase for NDT industry

Materials Testing – the world’s most comprehensive exhibition of non-destructive testing (NDT), materials testing, condition monitoring and diagnostic technologies – returns this year with a new range of features and industry speakers.

Materials Testing 2017 will take place from 5-7 September in Telford, UK and will showcase the latest innovations from companies around the world. The show comes at an exciting time for the industry, with the market set for strong global growth and new technologies offering huge potential for improved testing and monitoring.

Materials Testing 2017 promises to be the biggest and best exhibition to date, with over 70 exhibitors and a wide range of seminars covering the practical aspects of NDT and related technologies.

The biennial event is organised by the British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) and will run alongside its annual conference, NDT 2017, providing additional networking opportunities.

Paul Fidgeon, Chairman of the organising committee, said: “The NDT sector is entering an exciting period of expansion. The challenge of testing ageing infrastructure in established markets, growing demand from emerging economies such as China, India and Brazil, the increasing complexity of equipment and greater emphasis on safety standards are all driving growth.

“Meanwhile, new technologies, such as the Internet of Things, offer new possibilities for users. Materials Testing is the most comprehensive event of its type for the NDT industry and allows equipment producers, NDT practitioners and end users alike to keep up to date with developments, hear from leading industry voices and network with professionals from across the globe.”

According to Mordor Intelligence, the market for NDT services is set to grow by over 8% a year, from $6.51 billion in 2016 to reach $9.68 billion by the end of 2021.

The event, which is free to attend for registered visitors, takes place at the International Centre in Telford, West Midlands and is open from 9.30am to 4.30pm on Tuesday 5 and Wednesday 6 September and from 9.30am to 2.00pm on Thursday 7 September. The International Centre in Telford is less than one-and-a-half hours from Birmingham, Manchester and Liverpool international airports and only five minutes away from the UKrail and motorway networks.

 For further information, visit the website at www.materialstesting.org, follow Materials Testing on Twitter @BINDT_MT2017 or contact Karen Cambridge at BINDT on +44 (0)1604 438300.

 

Tomasz Chady,  D.Sc., PhD ,Eng., Professor of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

President of Polish Society for Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics SIMP

[2017-02-06]

Prof. Julian Deputat

Na uroczystym nadzwyczajnym  posiedzenie Zarządu PTBNiDT w dniu 26.01.2017

  Profesor Julian Deputat został wyróżniony medalem

im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego

w uznaniu wyjątkowych zasług wniesionych w rozwój badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Prof. Julian Deputat otrzymał medal nr 1

 

[2016-10-16]

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, a w szczególności za:

- prace naukowo – badawcze,

- prace konstrukcyjne i technologiczne,

- prace wdrożeniowe, patentowe i racjonalizatorskie,

- działalność dydaktyczno-szkoleniową,

- działalność normalizacyjną,

- publikacje,

- działalność w krajowym i zagranicznym ruchu inżynierskim.

Do medalu mogą pretendować obywatele Polski jak i przedstawiciele państw obcych. Wnioski o wyróżnienie medalem im Prof. Pawłowskiego mogą składać: Zarząd Główny SIMP; Zarząd PTBNiDT oraz  Zarządy Oddziałów PTBNiDT SIMP (wniosek do pobrania poniżej – formularz aktywny)

Medal przedstawia na awersie popiersie Prof. Pawłowskiego, a na rewersie logo SIMP z podpisem na obwodzie Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej.

 

Wniosek o wyróżnienie medalem im. Prof. Z.Pawłowskiego

 

Regulamin medalu im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego

[2015-05-01]

Biuletyn Zarządu PTBNiDT - wystartował

Szanowni Państwo,

Wystartował Biuletyn PTBNiDT SIMP.
Nr 0 Biuletynu PTBNiDT SIMP drogą elektroniczną został rozesłany do Przedowniczących Oddziałów PTBNiDT z prośbą o rozesłanie do Członków w Swoim Oddziale.

Jeżeli zaintertesowni jesteście Państwo otrzymywaniem Biuletyny prosimy o zgłoszenie takiej woli zespołowi redakcyjnemu.
 
Prosimy również o przesłanie na adres biuletyn@ptbnidt.pl uwag co do formy i propozycji treści wypełniających następne wydania Biuletynu. 

Planujemy wydawanie Biuletynu raz na 2 miesiące.

Wszystkie numery biuletynu w formacie PDF (możliwe pobranie ze strony) znajdują się w zakładce "BIULETYN"

Z poważaniem
Redakcja Biuletynu PTBNiDT SIMP
biuletyn@ptbnidt.pl
Copyright PTBNiDT SIMP ©